Naši zaměstnanci

Nejdůležitějšími a nepostradatelnými osobami naší společnosti jsou pracovníci ostrahy, kteří se přímo podílejí na fyzické ochraně majetku a zajišťování bezpečnosti osob.

Z tohoto důvodu jsou k výkonu ostrahy pečlivě připraveni, pravidelně proškolováni a přezkušováni ze svých povinností a práv, jež jsou zahrnuty v metodice pro výkon fyzické ostrahy společnosti AFA secur, s.r.o. a dále pak ve směrnicích pro výkon strážní služby vypracovaných zvlášť pro konkrétní objekt či areál.

Výstroj a výzbroj pracovníků ostrahy :

  • společenská uniforma s označením AFA security
  • mobilní telefon nebo radiostanice dle potřeb
  • slzotvorný prostředek
  • svítilna
  • pouta
  • tonfa

Naši zaměstnanci jsou osoby prověřené, bezúhonné s duševními a fyzickými předpoklady pro výkon funkce „pracovník ostrahy“.