O firmě

Společnost AFA secur, s.r.o.

působí v oblasti komerční bezpečnosti. V rámci předmětu své činnosti se specializujeme na fyzickou ostrahu objektů, kterou zabezpečíme majetek klienta proti krádežím, technickým haváriím, dle možností i živelným pohromám a dále zajistíme bezpečnost zaměstnanců, návštěv a jiných osob pohybujících se ve střežených objektech či jejich blízkém okolí.

Vycházíme při tom z našich rozsáhlých zkušeností, které jsme získali desetiletou praxí v oblasti ochrany průmyslových objektů, administrativních budov a obchodních domů.

Při výkonu ostrahy provádíme úkony, které byly konzultovány s klientem a za činnost našimi pracovníky běžně prováděnou považujeme:

 • evidenci příchodu a odchodu osob a dalších činnost s tím související
 • evidenci vjezdu a výjezdu vozidel ( přepravovaných věci či materiálu )
 • obsluhu technických a energetických zařízení
 • vrátnickou (recepční) a informační službu
 • obchůzkovou kontrolní činnost
 • ovládání kamerového systému
 • ovládání EZS a EPS


Naše firma dále nabízí tyto služby:

 • elektronické zabezpečení objektů (PCO) - nepřetržitý monitoring objektů napojených na pult centralizované ochrany s využitím zásahového vozidla pro případ ohrožení majetku a bezpečnosti osob.
 • zajištění zabezpečovacích systémů - projekce, montáž a servis elektronického zabezpečení, kamerových a protipožárních systémů
 • doprovod a přeprava finančních hotovostí a cenin
 • osobní fyzická ochrana - diskrétní ostraha osob vykonávaná sympatickými, spolehlivými, loajálními osobami s duševní a fyzické předpoklady pro poskytování osobní ochrany.

Společnost AFA secur, s.r.o. je pojištěna pro případ odpovědnosti za škodu vzniklou v souvislosti s předmětem podnikání u České pojišťovny na celkovou částku 15 000 000,- Kč

Dopřejte si bezpečnostní služby na vysoké úrovni za Vaši cenu !